Sustav kolektivne zaštite

Razvoj sustava kolektivnog ostvarivanja prava učinio je da su najprije organizacije (udruge) za kolektivno ostvarivanje prava u pojedinoj zemlji počele zastupati sve nositelje prava određene vrste, a zatim su se sa srodnim organizacijama u raznim zemljama počele povezivati ugovorima o uzajamnom zastupanju. Stupajući sve zajedno u svjetske asocijacije srodnih udruga, te su se udruge konačno udružile i u globalne, nadnacionalne asocijacije. Tako je i ZAPRAF članica IFPI-ja, međunarodne organizacije koja okuplja 1300 diskografa.

Sve je to rezultiralo time da je u svim modernim zemljama, bilo na zakonodavnoj bilo na faktičkoj razini, uspostavljen sustav koji karakteriziraju ove bitne značajke:

  • u pravilu, u jednoj zemlji jedna udruga kolektivno ostvaruje prava za sve pripadnike jedne skupine nositelja prava;
  • takva udruga ostvaruje prava ne samo domaćih, nego i svih inozemnih nositelja prava.

 

Predmet zaštite spram korisnika zato, logično nisu pojedinačno nabrojana djela, već cjelokupni svjetski repertoar.

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u Hrvatskoj kolektivno ostvarivanje prava može obavljati udruga nositelja prava sa sjedištem u Europskoj uniji koja ima za obavljanje takve djelatnosti odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Zavod može izdati odobrenje za obavljanje predmetne djelatnosti samo jednoj udruzi za pojedinu vrstu nositelja prava, i to onoj koja ima najveći broj članova na temelju dobivenih punomoći, uz primjeren broj ugovora o uzajamnom zastupanju sa stranim udrugama. Udruga može ostvarivati jednu, dvije ili više vrsta prava koja se, u pravilu, odnose na pojedinu vrstu nositelja autorskog prava, odnosno srodnih prava.

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava vezanih uz glazbu na teritoriju Republike Hrvatske obavljaju:

  • Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava ZAPRAF, Zagreb, Ulica kneza Borne 5 – obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava proizvođača fonograma,
  • Hrvatsko društvo skladatelja HDS ZAMP, Zagreb, Heinzelova 62a – obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih glazbenih prava,
  • Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava HUZIP, Zagreb, Brozova 8a – obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava izvođača

 

*Sadržaj djelomično preuzet sa službenih stranica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) uz izričito odobrenje DZIV-a