Pravo proizvođača fonograma

Proizvođač fonograma je fizička ili pravna osoba koja poduzima inicijativu i koja je odgovorna za prvo fiksiranje zvukova izvedbe ili drugih zvukova ili onog što predstavlja zvukove. Smatra se da je proizvođač fonograma, dok se ne dokaže drukčije, onaj čije je ime, odnosno naziv redovito označen kao nositelj prava proizvođača fonograma na fonogramu. (članak 132., stavak 2. ZAPSP-a)

Fonogram je fiksacija zvukova izvedbe ili drugih zvukova ili onoga što predstavlja zvukove, osim u obliku fiksiranja ugrađenih u audiovizualna djela. Fiksiranje, u smislu ovoga članka, znači ugrađivanje zvukova ili onoga što predstavlja zvu­kove na podlogu s koje se mogu slušati, umnožavati ili priop­ćavati putem nekog uređaja. Prava na fonogramu nisu ni na koji način ograničena njegovim ugrađivanjem u videogram. (članak 132. Stavak 1 ZAPSP-a)

Fonogram predstavlja predmet zaštite prava proizvođača fonograma.

Fonogram se može fiksirati na različite podloge, npr. CD, DVD, LP, u obliku digitalne datoteke i sl.

 

Isključiva prava proizvođača fonograma odnose se na davanje odobrenja ili zabrane za:

  • reproduciranje (umnožavanje) svojih fonograma
  • distribuiranje (stavljanja u promet) i iznajmljivanje svojih fonograma
  • stavljanje na raspolaganje javnosti svojih fonograma. (članak 133, st.1 ZAPSP)

Pravom proizvođača fonograma se može slobodno raspolagati i ono ni na koji način ne utječe na autorsko pravo i pravo umjetnika izvođača. (članak 133, st. 1 ZAPSP)

 

Prava na naknadu proizvođača fonograma odnose se na naknadu:

  • za radiodifuzijsko emitiranje i svako drugo priopćavanje javnosti svojih fonograma u komercijalne svrhe (čl. 135.),
  • za posuđivanje svojih fonograma, odnosno njegovih umnoženih primjeraka posredovanjem javnih knjižnica (čl. 134.),
  • za svako zvučno snimanje svojih fonograma za privatno ili drugo vlastito korištenje (čl.136.)

 

Trajanje prava proizvođača fonograma je 70 godina od prvog fiksiranja fonograma. Ako je u tom razdoblju fonogram zakonito izdan, prava traju 70 godina od takva prvog izdanja. Ako fonogram u tom razdoblju nije zakonito izdan, ali je zakonito priopćen javnosti, prava traju 70 godina od takvog prvog priopćavanja javnosti. (članak 137, stavak 1. ZAPSP)

 

*Sadržaj djelomično preuzet sa službenih stranica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) uz izričito odobrenje DZIV-a