Povijest

Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava – ZAPRAF je jedina organizacija za zaštitu i prikupljanje naknada od iskorištavanja prava proizvođača fonograma na teritoriju Republike Hrvatske.

ZAPRAF svoju djelatnost obavlja sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima na temelju posljednjeg rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH od 30. siječnja 2006. godine, Klasa: UP/I -034-03/2000-020/0004, dobivenih punomoći domaćih i stranih proizvođača fonograma te bilateralnih ugovora s inozemnim kolektivnim organizacijama proizvođača fonograma.

U ovom kontekstu treba spomenuti i međunarodne ugovore i konvencije koje je prihvatila i ratificirala Republika Hrvatska (Bernska konvencija, Rimska konvencija, Univerzalna konvencija, Fonogramska konvencija, Satelitska konvencija, Sporazum TRIPS, Ugovori WCT i WPPT), a na kojima se temelji cjelokupni svjetski sustav kolektivne zaštite, pa tako i hrvatski.

ZAPRAF Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu fonogramskih naknada je dobrovoljna, neprofitna, nevladina udruga koja sukladno zakonu promiče interese diskografa – proizvođača fonograma, kao i interese diskografske i glazbene industrije Republike Hrvatske uopće.

Udruga je nastala pod imenom Hrvatska diskografska udruga koja je osnovana 1995. godine. Nakon odluke Skupštine u srpnju 2004. godine udruga mijenja ime u Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava – ZAPRAF te se počinje baviti isključivo poslovima percepcije i reparticije naknada od iskorištavanja prava proizvođača fonograma. Istodobno se formira nova Hrvatska diskografska udruga koja se specijalizirano bavi strukovnim pitanjima diskografije, antipiratskim aktivnostima, diskografskim nagradama i sl.

ZAPRAF trenutno okuplja 263 davatelja punomoći koje uključuju i domaće i strane proizvođače fonograma.

ZAPRAF kao kolektivna organizacija koja u potpunosti poštuje stroge standarde Kodeksa ponašanja organizacija za ostvarivanje muzičkih prava (Music Licensing Company`s Code of Conduct) pozvana je i primljena u članstvo Svjetske organizacije proizvođača fonograma – IFPI.