UGOVORI O MEĐUSOBNOM ZASTUPANJU

ZAPRAF ima potpisane međunarodne ugovore sa sljedećim organizacijama za kolektivnu zaštitu prava proizvođača fonograma:

 

PPL (Velika Britanija)

ZAVOD IPF (Slovenija)

MMI (Makedonija)

 

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na tel: +385 1 3668 194 i e-mail: zapraf@zapraf.hr