Davatelji punomoći

ZAPRAF ostvaruje i štiti prava proizvođača fonograma na osnovi punomoći kojom proizvođači fonograma povjeravaju ZAPRAF-u ostvarivanje i zaštitu svojih prava.

Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima proizvođač fonograma je fizička ili pravna osoba koja poduzima inicijativu i koja je odgovorna za prvo fiksiranje zvukova izvedbe ili drugih zvukova ili onoga što predstavlja zvukove, a smatra se da je proizvođač fonograma, dok se ne dokaže drukčije, onaj čije je ime odnosno naziv redovito označen kao nositelj prava proizvođača fonograma na fonogramu.

Uz punomoć podnositelj zahtjeva za davanje punomoći dužan je dostaviti ZAPRAF-u i ostale relevantne podatke, na temelju kojih je razvidno da se bavi izdavačkom djelatnošću, odnosno djelatnošću snimanja zvučnih zapisa.

Davatelj punomoći obvezuje se dostaviti podatke o fonogramima na koja polaže pravo vlasništva, odnosno dokaz da je fonogram komercijalan i zakonito objavljen.

ZAPRAF štiti prava proizvođača fonograma od dana potpisane punomoći.

 

OBRAZAC PUNOMOĆI