Natječaj za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u 2019. godini

Temeljem odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) koje omogućavaju reprodukciju zaštićenih sadržaja za privatno ili drugo vlastito korištenje, a nositeljima prava pravo na kompenzaciju u vidu naknade koja se plaća na uvezene uređaje za presnimavanje i prazne medije na koje se njihova djela presnimavaju (prazni CD i DVD, memorijske kartice, tvrdi diskovi, multimedijalni uređaji i slično), kao i odredaba istog Zakona temeljem kojeg se dio prikupljenih sredstava može namijeniti za poticanje odgovarajućeg umjetničkog i kulturnog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u odgovarajućem umjetničkom i kulturnom području te koji doprinose kulturnom razvoju društva, a temeljem članka 50. Pravilnika o kolektivnoj zaštiti prava proizvođača fonograma i raspodjeli naknada, Upravni odbor ZAPRAF-a raspisuje
 

N A T J E Č A J

 
za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturne raznolikosti u 2019. godini s namjenom za stimulaciju i sufinanciranje izdavačke djelatnosti, aktivnosti proizvođača fonograma i manifestacija glazbenog stvaralaštva sa svih područja glazbene djelatnosti.

I. Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (dalje: ZAPRAF) ovim Natječajem podupire aktivnosti proizvođača fonograma, izdavačku djelatnost te glazbene manifestacije iz dijela sredstava prikupljenih u 2018. godini na ime prava na naknadu za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje, sukladno članku 167a. Zakona o autorskim pravu i srodnim pravima.

II. Cilj je Natječaja poduprijeti i promovirati hrvatsku glazbenu djelatnost, prvenstveno izdavačku djelatnost u svim područjima glazbe, održavanje manifestacija, dodjeljivanje novčanih stimulacija proizvođačima fonograma koji sudjeluju na dodjelama glazbenih nagrada, kao i održavanje koncerata i festivala.

III. Za poticanje umjetničkog stvaralaštva i izdavačke djelatnosti Upravni odbor ZAPRAF-a poziva sve proizvođače fonograma i ostale zainteresirane da se jave na Natječaj sa detaljnim opisom projekta za kojeg se traži potpora i sufinanciranje odnosno dodjeljivanje novčanih stimulacija. Iz prijave na natječaj mora biti vidljivo da li je podnositelj prijave za konkretan projekt već dobio sredstva iz nekog drugog fonda, donacija ili putem nekog drugog natječaja.

IV. Prilikom odlučivanja o stimulaciji i sufinanciranju, vodit će se računa o kvaliteti, izvrsnosti,  stilskoj raznolikosti i regionalnoj zastupljenosti projekata. Sudionici Natječaja se moraju pridržavati svih propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava i odredaba ZAPSP-a.

V. Stručno povjerenstvo provjerava zadovoljava li svaki prijavljeni projekt uvjete za dodjelu sredstava iz Fonda, posebice je li isti podnesen u roku, sadrži li sve potrebne podatke te posebno zadovoljava li svrhu Fonda.

VI. Odluku o potpori i visini potpore donijeti će Upravni odbor ZAPRAF-a na prijedlog Stručnog povjerenstva ZAPRAF-a, ovisno o broju i kvaliteti projekata, te raspoloživim sredstvima Fonda.

VII. ZAPRAF može dodjelu potpore uvjetovati određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju ili dodjeli nagrade i sl.

VIII. ZAPRAF će o rezultatima Natječaja obavijestiti svakog sudionika Natječaja, dok će popis svih projekata za koje su odobrena sredstva objaviti u svom godišnjem izvješću.

IX. U roku od 30 dana od završetka projekta sudionik Natječaja koji je odlukom Upravnog odbora ZAPRAF-a dobio određena sredstva dužan je ZAPRAF-u dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • sveukupan iznos sredstava koji je sudionik prikupio i potrošio
  • podatke o namjeni utrošenih sredstava
  • specifikaciju kopija uplata i rezultate samog projekta

X. Natječaj traje do 10. travnja 2019. godine.

 

U Zagrebu, 11. ožujka 2019. godine.
 

Mole se zainteresirani da svoje prijave šalju isključivo na mail adresu mladen.milic@zapraf.hr s naznakom „Za BTL Natječaj 2019.“.

« | »